ناشر دارایی

درباره ما

اتحادیه تولیدکنندگان ماشین آلات و تجهیزات آلمان با نام اختصاری VDMA دارای 3200 عضو بوده که بیشتر متشکل از شرکت های متوسط آلمانی در زمینه صنایع سرمایه گذاری می باشند

مخاطب شما
ناشر دارایی
ناشر دارایی
ناشر دارایی